For meget indbetalt til ratepension, og hvad så?

Danskernes årsopgørelse for 2016 er nu tilgængelig, og nogen har desværre fået beskeden om, at de har overskredet den maksimale indbetaling til ratepension, som i 2016 udgjorde 52.400 kr. + arbejdsmarkedsbidrag.

Det kan der være flere årsager til. Den mest udbredte årsag er, at man både har indbetalt til pension via arbejdet og privat, og at der ikke er taget højde for dette. Er det tilfældet for dig, kan du få foretaget en omfordeling af indbetalingen, så det beløb, du har indbetalt for meget til ratepensionen enten kan overføres til livrente eller tilbagebetales.

Overfører du det til livrente, vil du få fuldt fradrag for indbetalingen. Vælger du tilbagebetaling, vil fradraget naturligvis bortfalde. Det er vigtigt at være opmærksom på, at indbetaling til en pension betalt via arbejdsgiver kommer før en privat indbetaling, det vil sige, det er den private indbetaling, som du skal korrigere.

En anden årsag til at der er blevet indbetalt for meget kan være, at du i løbet af året har skiftet leverandør af pensionsordningen, og at det nye selskab ikke er blevet gjort opmærksomme på, at du allerede har foretaget indbetaling til ratepension i indeværende år. Hvis din tidligere pensionsordning er flyttet til den nye leverandør, så er det den nye leverandør, som skal foretage korrektionen.

Du kan bede om korrektionen ved at udfylde skatteblanket 07.083A, og sendeden til det pensionsselskab, som skal foretage korrektionen sammen med en udskrift fra din skattemappe. Blanketten kan findes på SKATs hjemmeside.

Det er aldrig for sent, for du har to år til at få foretaget rettelsen.