Hvor godt er du forsikret?

Som selvstændig virksomhedsejer er der nogle forsikringer, du skal have. Det kan være lovgivningen, der stiller krav, eller det kan være et krav fra en panthaver. Men der kan også være forsikringer, der ikke stilles krav om, men som du og din virksomhed kan have behov for. Læs her hvad der er need to have og nice to have.

 

Need to have

 

Arbejdsskadeforsikring for de ansatte

Hvis du har ansatte i din virksomhed, har du pligt til at sørge for, at de er arbejdsskadeforsikret. Det fremgår af lovgivningen. Du har desuden mulighed for som selvstændig på frivillig basis selv at blive arbejdsskadeforsikret på samme måde som de ansatte. Det gælder også for din ægtefælle, hvis han eller hun er medarbejder i din virksomhed.

 

Motoransvarsforsikring for bilen

Ifølge færdselsloven skal den ansvarlige for et motorkøretøj erstatte de skader, som køretøjet laver ved færdselsuheld, ved eksplosion eller ved brand. Det betyder, at ejeren altid er erstatningspligtig for disse uheld. Disse erstatningskrav vil blive betalt af det forsikringsselskab, hvor du har købt den lovpligtige ansvarsforsikring. 

 

Bygningsbrandforsikring

Hvis du skylder realkreditinstituttet eller banken penge, dvs. hvis der er pant i huset, vil der som minimum blive krævet, at man køber en bygningsbrandforsikring. Det er panthavers sikkerhed for lånet, hvis huset skulle brænde. Som regel forsikrer de fleste samtidig huset mod andre skader.

 

Hundeansvarsforsikring for vagthunde

Lov om hunde fastslår, at der er pligt til at erstatte de skader, som en hund forvolder. Loven fastslår også, at hunde skal være ansvarsforsikrede. Det betyder, at har du virksomhed, hvor du fx anskaffer en hund som vagthund, skal du også købe den lovpligtige hundeansvarsforsikring.  

 

Nice to have

  

Erhvervsforsikring

Du kan supplere de lovpligtige forsikringer med en erhvervsforsikring. Med den har du mulighed for at forsikre alt det, der er købt til dit firma - ex motorkøretøjer. Typisk forsikrer du i tilfælde af brand, tyveri og vandskade.

 

Bygningsforsikring

Denne forsikring har du ikke brug for, hvis du bor til leje. Heller ikke hvis du bruger en del af din private villa til at drive din virksomhed fra. Det er kun, hvis dit firma står som ejer af en selvstændig bygning, eller du lejer en hel bygning - med forsikringspligt, at du skal købe en bygningsforsikring.

 

Erhvervsansvarsforsikring

Hvis du eller en ansat er skyld i skade på andre mennesker eller deres ting i forbindelse med udførelsen af virksomhedens arbejde, er det dig, som arbejdsgiver, der skal betale erstatning. Dette erstatningsansvar kan du forsikre med en erhvervsansvarsforsikring.

 

Motorkøretøjsforsikring

En motorkøretøjsforsikring skal indeholde en ansvarsforsikring. Det er lovpligtigt. Men forsikringen kan også indeholde en kaskoforsikring, dvs. en forsikring, der dækker skaden på din egen bil ved færdselsuheld, stormskader og ved tyveri.

 

Pensionsforsikring - de ansatte

I dag er det efterhånden helt almindeligt – nogle steder endda obligatorisk – at de ansatte kommer med i en pensionsordning. Det er en del af ansættelsesvilkårene. Tal med en pensionsrådgiver – vi har flere gode af slagsen i TimeGruppen. Du skal blot ringe på telefon 7023 2245

 

Forsikring af dig selv

Som selvstændig, skal du være opmærksom på, at du ikke automatisk selv er forsikret, hvis du kommer til skade eller bliver alvorlig syg. Du kan købe en heltidsulykkesforsikring, ligesom du også har mulighed for at blive arbejdsskadeforsikret på samme måde som dine ansatte.  Du skal være opmærksom på, at du som selvstændig erhvervsdrivende selv må sørge for at købe livs- og pensionsforsikring.

Det er vigtigt, at du får en personlig rådgivning om, hvordan du sikrer dig selv og din familie i tilfælde af, at du mister din erhvervsevne.

 

 

Har du brug for at tale om dine muligheder, så kontakt TimeGruppens forsikringsafdeling på telefon: 7023 2217