Vores omdømme og troværdighed harmonerer med vores værdier

TimeGruppen er bevidst om sin rolle og sit ansvar i det danske samfund og ønsker i alle forhold at optræde som en god og ansvarlig virksomhed. Vores omdømme og troværdighed harmonerer med vores værdier og tilsidesættes ikke for at opnå kortsigtede fordele.

Som økonomisk rådgiver er TimeGruppens aktiviteter reguleret af lovgivning, økonomiske regler, sædvaner og andre normer.

Udover et fælles sæt etiske regler for ’God forretningsskik’ er der under hvert enkelt forretningsområde særskilte etiske regler, som er gældende for netop dette område.

TimeGruppens ledelse og medarbejdere holder indgåede aftaler, er ærlige og giver ikke ukorrekte eller vildledende oplysninger til nogen, hverken i eller uden for TimeGruppen.

TimeGruppens ledelse skal sikre, at TimeGruppens kunder, så vidt det er muligt at vurdere, arbejder ud fra lignende etiske regler.

Vi samarbejder ikke med virksomheder, der udfører kriminelle handlinger som led i virksomhedens drift eller udøver samfundsskadelig virksomhed.

Alle TimeGruppens medarbejdere sætter en ære i at opretholde alle etiske regler i praksis.