School of Business and Social Sciences

Aarhus BSS er Aarhus Universitets Business School med 16.700 studerende og dermed en af de største Business Schools i Europa.

Tidligere var fakultetet bedre kendt som Handelshøjskolen i Aarhus (ASB), Samfundsvidenskabeligt Fakultet og Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning (HIH), men i forbindelse med den store universitetsfusion i 2010 smeltede de tre enheder sammen til det nye Aarhus BSS.

Strategien for Aarhus BSS i perioden 2012-2017 er udviklet med det formål at understøtte Aarhus BSSs fire bærende aktiviteter - forskning, talentudvikling, uddannelse og videnudveksling og bidrage til at positionere Aarhus BSS som en ledende international forsknings- og uddannelsesinstitution, der er til gavn for studerende, virksomheder, organisationer, det offentlige sektor og samfundet som helhed.

Med afsæt i strategien arbejder karrierecenteret ved Aarhus BSS fokuseret på at bygge bro mellem erhvervslivet og akademikere. Vi er som medstifter og samarbejdspartner stolte over at kunne præsentere Akademikerkorpset – et ambitiøst program, der har til formål at styrke innovations- og vækstmuligheder i små og mellemstore virksomheder i tæt samarbejde med vores dygtige akademikere inden for økonomi, strategiudvikling, marketing, kommunikation, international forretningsudvikling, IT, jura, HR, logistik og meget mere.

Kontakt:
Aarhus BSS, School of Business and Social Sciences
Susanne Søes Hejlsvig
Senior Career consultant, Aarhus BSS Career & Alumni
Fuglesangs Allé 4
8210 Aarhus V
sush@au.dk
Tel: 2371 6816