Hvis det skal virke

AKADEMIKERNE I DETTE KORPS FORPLIGTER SIG TIL FØLGENDE:

 • 3 timers briefingmøde, hvor virksomheden præsenteres og den endelige udfordring defineres
 • 3 ugers forberedelse, hvor de involverede studerende skriftligt udformer et eller flere løsningsforslag til udfordringen, de er blevet briefet om
 • 3 timers møde hvor de involverede studerende præsenterer løsningsforslag for virksomheden
 • Begge møder afholdes på virksomhedens adresse
 • Løsningsforslaget præsenteres mundtligt og sendes desuden elektronisk til virksomheden
 • 100% fortrolighed med de virksomheder, som de kommer i dialog med
 • De præsenterede løsningsforslag tilhører virksomheden
 • Udleveret materiale i forbindelse med opgaven returneres til virksomheden, hvis dette ønskes
 • Akademikerne i akademikerkorpset kan ikke holdes ansvarlige for deres rådgivning. Akademikerne i akademikerkorpset kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuel efterfølgende tvist mellem virksomheden og tredjepart. Akademikerne kan heller ikke holdes ansvarlige for brud på eventuelle markedsføringsmæssige, varemærkerelaterede eller IP-relaterede bestemmelser

 

VIRKSOMHEDERNE SOM BENYTTER SIG AF GRATIS AKADEMIKERRÅDGIVNING FORPLIGTER SIG TIL FØLGENDE BETINGELSER:

 • Virksomheden kan først forvente afholdelse af briefingmøde 3 uger efter booking af akademiker teamet
 • At afholde 3 timers møde med de studerende, hvortil virksomheden har udarbejdet en fornuftig mundtlig eller skriftlig gennemgang af virksomheden
 • At definere hvilken udfordring virksomheden ønsker sparring omkring
 • At svare på eventuelle spørgsmål som måtte opstå i de tre uger, som de studerende har afsat til at formulere et løsningsforslag
 • At afholde 3 timers møde med de studerende, hvor løsningsforslag præsenteres
 • At acceptere, at de studerende alene kan udarbejde løsningsforslag til en udfordring – ikke udføre de foreslåede handlinger
 • At afholde eventuelle transportomkostninger og/eller fortæringsomkostninger forbundet med de 2 x 3 timers møder, som de studerende deltager i
 • At give de studerende en bekræftelse på deres deltagelse til brug for senere karriere – den pågældende udfordring behøver ikke blive nævnt
 • Akademikerne i akademikerkorpset kan ikke holdes ansvarlige for deres rådgivning. Akademikerne i akademikerkorpset kan heller ikke holdes ansvarlige for eventuel efterfølgende tvist mellem virksomheden og tredjepart. Akademikerne kan heller ikke holdes ansvarlige for brud på eventuelle markedsføringsmæssige, varemærkerelaterede eller IP-relaterede bestemmelser
 • TimeGruppen kan ikke garantere, at der kan stilles et hold til den pågældende udfordring