Mette Therkildsen

Adm. direktør Gribvand A/S
Mette Therkildsen

Funktion

Menigt bestyrelsesmedlemkr. 30.000 pr. år
Bestyrelsesformandkr. 50.000 pr. år

Karriere & uddannelse

Jeg har siden 1999 beskæftiget mig med udvikling og drift af virksomheder på topleder-niveau med fokus på effektivisering og forenkling af processer samt vækst igennem internationalisering.

Jeg har erfaring fra high performance virksomheder som TDC, senere Københavns Energi og Lego har givet en god erfaring med ledelse og effektiv drift af virksomheder. Dette er suppleret med erfaring fra ledelse af mindre familie ejede erhvervsvirksomheder.

Dertil kommer, at jeg har erfaring fra produktions- og engrosvirksomheder, der agerer i et globalt, konkurrencepræget marked med fokus på B2B og B2D. I den forbindelse har jeg flere års erfaring med internationalt projekt- og løsningssalg.

I de sidste 10 år har jeg arbejdet i krydsfeltet mellem kundeservice, produktion og salg/ordrehåndtering. I den forbindelse har jeg været ansvarlig for etablering og udvikling af systemer og processer, herunder hel eller delvis outsourcing af kundeservice, installation og produktion.

Jeg er særdeles forhandlingsvant og har betydelig international erfaring.

Jeg har siden 2001 varetaget bestyrelsesopgaver både i rollen som formand og som medlem af bestyrelsen. Der har primært været tale om vækstvirksomheder eller virksomheder, der gennemgår strukturelle tilpasninger.

Om mig

Jeg ser det som en utrolig spændende udfordring at kunne være med til at udvikle virksomheder strategisk, forretningsmæssigt og organisatorisk.

Jeg har igennem de sidste mange år beskæftiget mig med udvikling og drift af virksomheder på toplederniveau, herunder selskabsdannelser (energibranchen), opbygning af virksomheder og bestyrelsesarbejde i både kommunalt regi og senere fungeret som bestyrelsesmedlem/formand for en række små/mellemstore virksomheder. Typisk opstartsvirksomheder og familieejet virksomheder.

Jeg har erfaring fra mange år i high performance virksomheder som TDC, senere Københavns Energi og Lego. Dette har givet mig en god erfaring med ledelse og effektiv drift af virksomheder.

Dertil kommer, at jeg både har erfaring fra virksomheder, der har været politisk styret samt erfaring fra virksomheder, der agerer i et stærkt konkurrencepræget marked. Det stiller krav til strategisk tænkning og evnen til at omsætte strategier til mål og handlinger.

Viden om kunderne, deres behov og beslutningsprocesser er vigtige områder for at sikre fremdrift og resultater.

Gennem min imødekommende og udadvendte personlighed har jeg nemt ved at skabe nye relationer til såvel bestyrelse, direktør og kunder.

Jeg vil karakterisere mig selv som en 'People Manager', der gennem fastsatte mål og værdier leder medarbejdere.

Kommunikation, opfølgning og coaching er naturlige elementer af min ledelsesstil.

Jeg er særdeles forhandlingsvant og har betydelig international erfaring.

Jeg har altid udvist stort engagement for mit arbejde, hvor jeg udpræget viser selvstændighed, men absolut også fungerer som teamplayer i de opgaver, der kræver dette.

Jeg arbejder meget vedholdent med fokus for målet, hvilket understreger min systematiske og samtidig resultatorienterende arbejdsmetode. Systematik og planlægning er derfor to vigtige faktorer i min hverdag, der tilsammen hjælper mig til at opnå mit høje niveau for både overblik og detaljer.

Jeg udviser et godt overblik i tilspidsede situationer, hvor jeg med min beslutningsdygtighed også formår at træffe de rette valg. Fleksibilitet kommer helt automatisk for mig, bl.a. via min tid som ledere af større strategiske projekter, hvor det har været en integreret del af projektet at agere i fagligt komplekse og politiske miljøer.