Ændring af registreringsafgiften - kort fortalt

Langt om længe har regeringen og Dansk Folkeparti indgået forlig om registreringsafgiften. Forliget indebærer, at der den 3. oktober fremsættes lovforslag om ændringer i registreringsafgiften, og loven vil få virkning fra samme dato.

Registreringsafgiftens lave sats reduceres fra 105% til 85%, og samtidig hæves skalaknækket fra de nuværende 106.600 kr. til 185.000 kr.

Denne ændring vil betyde en væsentlig lavere registreringsafgift for ”mellemklassebiler”.

Derudover sker en forhøjelse af grænsen for afgiftsfrit sikkerhedsudstyr, som hæves til 8.000 kr. (fra de nuværende 2.000 kr.).

Endelig sker der en forhøjelse af ejerafgiften, som i gennemsnit vil betyde en stigning på ca. 500 kr. pr. bil årligt.

Ændringerne får betydning for biler, der leveres 3. oktober eller senere, også i de tilfælde, hvor der er indgået aftale om et tidligere tidspunkt. Hvis der er indgået aftale om levering, og leveringen sker før 3. oktober, skal registreringsafgiften betales efter de nugældende regler.

Der ændres ikke på reglerne for varebiler og andre køretøjer, udover nogle mindre konsekvensændringer.

Nedsættelse vil utvivlsomt øge salget af nye biler, som er omfattet af afgiftsnedsættelse. Samtidig går mange brugtbilforhandlere trange tider i møde – det bliver stort set umuligt at sælge en brugt bil i mellemklassen og med den høje afgift, når en ny bil i mange tilfælde vil være billigere eller kun marginalt dyrere.