Fordobling af indskud på børneopsparing

 

Fra og med 2018 er det muligt at indsætte op til 72.000 kr. på en børneopsparingskonto. Tidligere var det 36.000 kr. Indskud skal bindes i mindst 7 år og Indestående på børneopsparingskonto kan tidligst hæves, når barnet fylder 14 år. Der er ingen beskatning af afkastet på børneopsparingskontiene før bindingsperioden er udløbet.

 

 

 

Kun én konto pr. barn

 

En børneopsparingskonto kan oprettes af barnets forældre, herunder adoptiv-, sted- og plejeforældre, samt af bedste- og oldeforældre, men det er barnet, som er kontohaver.

 

Der kan kun oprettes én børneopsparingskonto pr. barn, men alle de, der kunne have oprettet kontoen, må gerne foretage indskud på denne. Selvom kontoen er oprettet af forældrene, er der altså intet til hinder for, at også bedsteforældrene indskyder på denne, hvis blot de samlede årlige indskud ikke over-stiger 6.000 kr.

 

 

Indskud er en gave

 

Indestående på en børneopsparingskonto tilhører barnet. Indskud på en sådan er derfor udtryk for en gave, som tælles med ved afgørelsen af, om der skal betales gaveafgift. I 2018 skal der betales gaveafgift, hvis barnet samlet modtager gaver for over 64.300 kr.