Fri telefon og internet bliver endelig ”fri”

 

Har du fri telefon eller internet stillet til rådighed af arbejdsgiver til privat benyttelse, bliver du i dag beskattet 233,33 kr. pr. måned. Fra og med 2020 er det slut med beskatning af fri telefon og internet. Det har Folketinge netop vedtaget.

 

Der vil dog fortsat være en grænse for, hvor mange telefoner mm., som den enkelte medarbejder kan få stillet til rådighed til egen privat benyttelse. Og i de tilfælde, hvor arbejdsgiver yder et fast månedligt tilskud til telefon, uanset om medarbejderen afholder udgifter til telefon eller ej, er heller ikke omfattet af skattefriheden. I disse tilfælde skal tilskuddet fortsat beskattes hos medarbejderen efter de almindelige regler.