Nybegynder i investering?

Hvis du planlægger at investere, er det først og fremmest vigtigt, at du afdækker din investeringsprofil. Det vil sige, du skal overveje dine ønsker og behov, samtidig med at du tager stilling til, hvor risikovillig du er - altså hvor mange penge du vil investere og over hvor mange år. Men derudover er det også vigtigt, at du tænker strategisk.

Fundamentet for en god investering

For at hjælpe dig lidt på vej med en strategisk tankegang, vil vi først og fremmest fremhæve vigtigheden i at sprede dine investeringer mellem de forskellige aktivklasser (fx aktier og obligationer), for at opnå det bedste mulige afkast i forhold til risikoen. Med stor spredning kan du nemlig mindske den risiko, der altid er ved at investere, og det er hele fundamentet for en god investering.

Men selvom du har spredt dine investeringer, slipper du ikke helt for risici. En af de største risici er for mange investorer nemlig ikke selve porteføljen, men dem selv! På trods af en veltilrettelagt portefølje, opsparingsplan m.m., kan resultaterne undermineres af irrationel adfærd, eksempelvis hvis du som investor køber for dyrt og sælger for billigt. Dermed opnår du et lavere afkast, end hvis den oprindelige plan var blevet fulgt.

Et par enkle trin kan hjælpe:

  • Overvåg ikke din portefølje dagligt, men tænk i stedet langsigtet, så undgår du at blive fristet.
  • Overvej simple løsninger, som ikke lægger op til den store overvågning og opfølgning.
  • Læg så meget af din opsparing på autopilot som muligt og automatiser din løbende opsparing. Det vil ikke alene indgyde disciplin i opsparingsforløbet og investeringsvanerne, men det vil også skabe en barriere, der skal passeres, hvis du alligevel beslutter dig for at justere planen.
     

Din vigtigste beslutning

Mange analyser underbygger disse trin i stor grad – altså at ”gevinsten” ved at forsøge at time sin investering ved at købe og sælge på forskellige tidspunkter typisk blot vil betyde øgede omkostninger og dermed resultere i et dårligere afkast.

Til gengæld kan der være gevinst at hente ved at identificere og frasortere de rigtige papirer. Det, som reelt forklarer størstedelen af afkastet, er den overordnede strategiske fordeling, og undersøgelser viser faktisk, at  mere end 90% af udsvingene kan forklares ved sammensætningen af de aktivklasser, porteføljerne er investeret i. 

Derfor er den overordnede sammensætning af din investering, den vigtigste beslutning du tager, når du investerer. 

 

 

Her er ”smutvejen”

Når du har gjort dig de tanker, der skal tænkes, kan TIMEPROFIL hjælpe dig resten af vejen.

TIMEPROFIL er vores eget værktøj, som kan hjælpe dig med at komme hele vejen rundt om de forhold, du skal tage stilling til. TIMEPROFIL laver en plan for din investering, så dine ønsker og behov kan opnås, og sikrer, at fundamentet for en god investering er på plads.

Baseret på erfaring med og kendskab til værdipapirtyper og finansielle produkter, din finansielle situation og formålet med investeringen, kommer TIMEPROFIL frem til en overordnet investeringsfordeling. Den passer til den fastsatte investeringshorisont og risikovillighed.

TIMEPROFIL bygger på velunderbyggede langsigtede forventninger til de forskellige aktivklasser. Det giver det mest realistiske billede af hvilke forventninger til afkast og risiko, der er til de enkelte aktivklasser og til en valgt portefølje.

Vil du gerne høre nærmere, og ønsker du at få fastlagt en langsigtet investeringsprofil? Så står vi klar til at hjælpe dig. Ring og få et uforpligtende møde med en af vores investeringsrådgivere på telefon: 7023 6011