Få svar på de hyppigst stillede spørgsmål nedenfor

Skal jeg skifte bank, hvis jeg bliver kunde?

Nej, dine penge forbliver, hvor de er. Vi rådgiver kun om, hvordan de bør investeres. Vi samarbejder med alle landets pengeinstitutter og er i dialog med din bankrådgiver, som varetager alle bankrelaterede opgaver.

 

Skal jeg skifte bankrådgiver?

Nej, din bankrådgiver varetager de bankrelaterede opgaver. TimeGruppen bliver alene din investeringsrådgiver. Vi samarbejder med din bankrådgiver, hvis/når nødvendigt.

 

Hvad sker der, hvis jeg fortryder?

Alle aftaler kan selvfølgelig opsiges uden varsel og med øjeblikkelig virkning. Vi anbefaler aldrig illikvide værdipapirer, så du kan altid sælge dine værdipapirer før planlagt – uden at betale ekstra.

 

Er TimeInvest A/S forsikret?

Ja, TimeInvest A/S er godkendt af Finanstilsynet til at udøve investeringsrådgivning. Det betyder, at vi har en obligatorisk ansvarsforsikring i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning for investeringsrådgivere. TimeInvest's erstatningsansvar for skadevoldende handlinger eller undladelser er begrænset til samme beløb, som anført i gældende lovgivning. I henhold til lovgivningen er minimumskravene til forsikringsdækningen sat til EUR 1.000.000 pr. skadestilfælde pr. forsikringsår og EUR 1.500.000 for alle skadestilfælde pr. forsikringsår med en selvrisiko på højst DKK 50.000 pr. forsikringsbegivenhed.

Alle ansatte er både certificeret af Finanstilsynet, samt akademisk uddannet.