Klage vedrørende TimeInvest Fondsmæglerselskabs udførsel af opgaver
Generalforsamling 2017
Regnskabsoplysninger
Årsrapporter og halvårsregnskaber kan rekvireres ved forespørgsel
Finanstilsynets 'trafiklys', der afspejler den samlede risikovurdering af investeringsproduktet

 

 

TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S udvidede og ændrede i forbindelse med omlægning fra investeringsrådgivnings-virksomhed til fondsmæglervirksomhed sin bestyrelse
En beskrivelse af mulige interessekonflikter i forbindelse med investeringsrådgivning og værdipapirhandel for kunder samt håndtering af interessekonflikterne.
Bestyrelsen har fastlagt en lønpolitik for virksomheden
Formålet med politikken er at beskrive procedurer til behandling af kunders handel med værdipapirer gennem TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S og sikre de bedste handelsvilkår (best execution) ved værdipapirhandler på kunders vegne.

 

 

 

 

Vi har udarbejdet denne privatlivspolitik for at give oplysninger om vores behandling af persondata, herunder oplysninger om registreredes rettigheder.