Oversigt over betaling fra investeringsforeninger. TimeInvest Fondsmæglerselskab kan modtage betalinger fra investeringsforeninger. De anførte satser er ikke faste, men kan ændres. 

Se oversigten over betaling fra investeringsforeninger her.