TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S er autoriseret, reguleret og underlagt tilsyn af Finanstilsynet, Århusgade 110, 2100 København Ø, Danmark, tlf. +45 33 55 82 82.

Finanstilsynet undersøger løbende de finansielle virksomheders forhold. Efter en inspektion i TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S vil Finanstilsynets redegørelse blive offentliggjort.