Alle kunder og potentielle kunder kan klage til TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S ("TimeInvest").

Det koster ikke noget at klage. 

 

En klage kan sendes med almindelig post til:                     

TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S

Att.: Klageansvarlig

Kalvebod Brygge 45, 3. 

1560 København V

mail: klageansvarlig@time.dk

 

Processen for en behandling af en klage

Compliancefunktionen i TimeInvest er klageandvarlig og er ansvarlig for at undersøge klager. Den klageansvarlige sender hurtigst muligt, og altid inden for en uge efter at klagen er moodatget af selskabet, en bekræftelse til kunden eller den potentielle kunde på, at klagen er modtaget. 

den klageansvarlige sikrer herefter, at klagen bliver undersøgt og behandlet uden unødige forsinkelser, og at klageren bliver informeret om TimeInvests stillingtagen i sagen. 

Den klageansvarlige vil også sørge for at informere klageren om muligheden for i visse tilfælde at indbringe klagen for Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber, jf. nedenfor, og om muligheden for at anlægge en civil retssag. 

En klager, som har fået afslag eller som mener at have fået et utilfredsstillende svar fra TimeInvest kan mod et gebyr klage til Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber på følgende adresse: 

Ankenævn:                                 
Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber
Sekretariatet for det finansielle ankenævn 
St. Kongensgade 62, 2. sal
1264 København K

Mail: sek@fanke.dk

Tlf. 3543 6333 (telefontid 9:30-12:30)

Ankenævnets hjemmeside.

 

Ankenævnet kan dog afvise en klage, hvis den vedrører en transaktion med en størrelse, der overstiger 500.000 kr., eller handelsværdien af klagerens personligt ejede portefølje af værdipapirer overstiger 5 mio. kr. på klagetidspunktet.

Ankenævnet kan også afvise en klage, hvis den ikke vedrører et konkret økonomisk mellemværende.