Formålet med politikken er at beskrive procedurer til behandling af kunders handel med værdipapirer gennem TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S og sikre de bedste handelsvilkår (best execution) ved værdipapirhandler på kunders vegne.

Hent ordreudførelsespolitiken her