Formålet med politikken er at beskrive mulige interessekonflikter i forbindelse med investeringsrådgivning og værdipapirhandel for kunder samt håndtering af interessekonflikterne, herunder forebyggelse af eventuelle skadevirkninger for kunderne.

Hent politik for interessekonflikter her