I henhold til (paragraf) 80 c i lov om finansiel virksomhed skal TimeInvest Fondsmæglerselskab A/S offentliggøre, hvordan selskabet lever op til en række ledelseskrav i lov om finansiel virksomhed. Redegørelse herfor følger i nedenstående dokument.

 

Læs redegørelsen her.