Balance mellem risiko og afkast

Med udgangspunkt i din risiko profil, skræddersyer vi en løsning, der passer nøjagtigt til dig og dine ønsker. Vi sørger for, at dine investeringer er spredt, så afkastet optimeres i forhold til din risiko.

Vi anbefaler, hvilken andel af aktier og obligationer du bør have, samt den underliggende fordeling på lande, regioner, sektorer og investeringsstil. Dernæst finder vi den optimale placering i dine depoter, så dit afkast optimeres ud fra et skattemæssigt synspunkt.

Konstruktionen i porteføljesammensætningen bygger på nobelprisvindende analyse og researcharbejde. Koblet sammen med mere end 30 års praktisk erfaring inden for kapitalforvaltning, tilbyder vi professionel investeringspleje uanset størrelse.

Når vi har skabt en optimal investeringsplan og har placeret hele eller dele af dine midler i 100% samråd med dig, er opgaven kun lige startet.
Vi overvåger og analyserer løbende dine investeringer, så de hele tiden er i overensstemmelse med din investeringsprofil.