Gratis og uforpligtende analyse

 

Sammen fastlægger vi din investeringsprofil. Er du en person med en meget høj risikovillighed, som gerne vil tage chancer, eller er du den mere forsigtige type med en lav risikovillighed?

Vi tager udgangspunkt i din økonomiske situation og udarbejder en total analyse af formuesammensætningen med en efterfølgende anbefaling.

Analysen indeholder gennemgang og vurdering af den overordnede portefølje sammensætning mellem de forskellige aktivklasser, fx obligationer, aktier, kontanter, ejendomme, råvarer mm. Hvordan er mixet af aktivklasserne, hvilke karakteristika har de og hvordan er deres indbyrdes risiko- og afkastprofil?

Fordelingen på opsparings- og investeringstyper, fx pension, selskab, privat og virksomhedsordning, er vigtig for at optimere afkastet efter skat.

Endeligt analyseres konkrete værdipapirer, investeringsforeninger, indeksforeninger og ETF'ere. Har du de bedste produkter? Eller er alle produkter fra en og samme bank?

Det hele set i relation til din fastsatte risiko- og afkastsprofil.