Hvad er virksomhedens og dine krav og ønsker for fremtiden?

Det  er vores opgave at skabe pensionsløsninger, der er overskuelig og forståelig. Vi rådgiver om fx placering af pensionsopsparingen, ligesom vi har skatte-, arve- og skilsmisseforhold med i vores rådgivning.

Vi anbefaler, at der udarbejdes en pensionsplan, og vi arbejder med flere pensionsværktøjer. I en pensionsplan indgår en behovsanalyse, der beskriver virksomhedens og den enkeltes behov, samt krav og ønsker til en pensionsordning. Derudover indgår en pensionsanalyse, der beskriver den nuværende situation, samt en pensionspolitik, der er en form for ønskeseddel for, hvordan situationen skal se ud ved pensionsalderen og ved eventuelle skader, der kan opstå inden pensionsalderen.

Det er muligt løbende at revidere pensionsplanen og på den måde sikre, at pensionsbidragene udnyttes optimalt alt efter, hvordan éns liv former sig frem mod pensionen.