Opnå den mest optimale udbetaling

Når man indtræder i en pensionsordning, regnes der ofte på, hvilke beløb man vil have til rådighed, når man pensioneres.

TimeGruppens pensionsplanlægning giver det fulde overblik over den mest optimale løsning.

Vi udarbejder en analyse, der sikrer, at du undgår modregning i fx efterløn samt folkepensionens pensionstillæg. Vi medtager friværdier, pensionsordninger, likvide midler samt offentlige ydelser – efterløn, ATP og folkepension - i vores beregninger, og vi kombinerer dette med de gældende skatteforhold.

Vi udarbejder en handlingsplan, så du enkelte aldrig er i tvivl om, hvornår og i hvilken rækkefølge pensionsmidlerne skal anvendes.
Du vil klart og tydeligt kunne se, hvordan gevinsterne opnås.

Som pensionskunde skal du dog altid være opmærksom på, at der kan ske ændringer i lovgivningen eller ændringer på arbejdsmarkedet, som gør, at en justering af analysen er nødvendig.