Vi hjælper dig med holdbare og solide budgetter

Vi kan hjælpe dig med at udarbejde og planlægge budgetter - naturligvis med udgangspunkt i dine forudsætninger og behov. Du kan få hjælp til driftsbudgetter, balancer og likviditetsbudgetter, og med os på opgaven er du garanteret en samarbejdspartner med den nødvendige erfaring og kompetence, som kræves for at udarbejde et budget, der er holdbart og solidt.

BUDGETMODELBudgetterne udarbejder vi med udgangspunkt i vores budgetmodel, i overensstemmelse med den danske revisionsstandard om undersøgelse af fremadrettede finansielle oplysninger. Budgetterne omfatter typisk drifts-, balance- og likviditetsbudget, samt budgetforudsætninger og andre forklarende noter.

Budgetmodellen giver muligheden for at dele de værdiskabende elementer op i flere aktiviteter, således at der kan ske en tilpasning til den enkelte virksomheds output-behov, ligesom modellen kan beregne nulpunktsomsætning og foretage følsomhedsanalyser.

Budgetter og fremskrivninger udarbejdes på grundlag af planer og forudsætninger om fremtidige begivenheder for virksomheden, der skønnes rimelige og realistiske, og som forventes at finde sted. Budgettet indeholder ligeledes tiltag, som ledelsen forventer at udføre (sandsynlige skøn).

Find din rådgiver i Brøndby
Find din rådgiver på Frederiksberg
Find din rådgiver i Slagelse
Find specialister inden for skat og moms