Få styr på korrespondancen

Undersøgelser viser, at et fysisk dokument, der ankommer til en virksomhed, skifter hænder 16
gange, inden det finder sin rette plads, hvor de fleste medarbejdere vil kunne finde det igen.

Omvendt vil en mail, der kommer til en virksomhed, meget ofte blive lagt i en folder i medarbejderens Outlook, og der leve sit eget stille liv i ubemærkethed.

Begge dele er uhensigtsmæssige for de fleste virksomheder. Viden går tabt, og når medarbejderen forlader virksomheden, er der ingen at spørge.

Løsningen på problemet er etablering af et system, som sikrer hurtig og rigtig arkivering af både den fysiske post – og den elektroniske. Relevant materiale skal kunne findes under kunden, og det skal være let at finde, selvom man ikke arbejder med kunden.

I TimeGruppen hjælper vi vore kunder til at få styr på korrespondancen.

Vores CRM-system sikrer arkivering af dokumenter og mails under den rigtige kunde, og gør det let at finde informationerne igen, når det er nødvendigt. Vi skelner ikke mellem mails, kalenderaftaler, worddokumenter, Excel-ark og PDF-dokumenter – de arkiveres på samme måde under de relevante oplysninger og den rigtige kunde.