Gør spildtid til plustid

Der kan sættes en pris på enhver medarbejders tid –
men det er desværre ikke altid sådan, at vi har det
fornødne overblik over den tid som forbruges.

Landets virksomheder er nødt til at være effektive, og
medarbejder- og kunderentabilitet får mere og mere fokus.

Som virksomhed er det essentielt at kunne argumentere for mængden af fakturaer, som betales til eksterne leverandører, og sidstnævnte skal kunne argumentere for den anvendte tid, der faktureres for.

Der bør være et reelt forhold mellem den forbrugte tid
og den fakturerede tid.

Virksomheder, som effektiviserer tidsregistreringer,
opnår større kundetilfredshed og får mulighed for at
optimere de interne arbejdsprocesser, så spildtid bliver
til plustid.

Tid, som kan anvendes til at udvikle forretningen eller
servicere endnu flere kunder på helt tilfredsstillende vis.

TimeGruppen hjælper vi vores kunder til optimal tidsregistrering – både internt og eksternt.