Erhvervskorpsets forpligtelser

ALLE KORPSMEDLEMMER ER FORPLIGTET TIL AT OVERHOLDE GÆLDENDE FORRETNINGSETISKE OG LOVGIVNINGSMÆSSIGE REGLER:

  • Tager man ansættelse i en virksomhed som bestyrelsesformand eller menigt bestyrelsesmedlem er man ligeledes forpligtet til at overholde gældende bestemmelser for bestyrelsesarbejde.
  • TimeGruppen er uden ansvar og kan ikke holdes ansvarlige for indgåede aftaler eller leverancer virksomheder og korpsdeltagere imellem.
  • Korpsdeltagerne er forpligtede til at besvare eventuelle henvendelser fra landets virksomheder inden for 4 dage.
  • TimeGruppens rolle er udvælgelse, beskrivelse samt kontaktformidling mellem danske små og mellemstore virksomheder og landets dygtige erhvervsrådgivere.